zondag 25 december 2011

The stick in Rihanna's eye (and the splinter she planted)

Rihanna told Dutch magazine editor Eva Hoeke via Twitter that “her magazine is a poor representation of the evolution of human rights”. This because the mag called Jackie printed an item inwhere women with a Rihanna-like fashion style were catagorized under the label ‘n***bitch’. Although the term was meant as a ‘hip’ fashion statement, critics were lining up to take shots and condemn Hoeke and her magazine. But how much of a representative for the development of human rights is Rihanna herself?
Racist
The Barbados singer went on to tell Eva Hoeke that the N-word is an insult to her people. But if it’s an insult, why does Rihanna use it in her songs? When one can’t bare hearing a certain curse, you wouldn’t stand to take it from yourself either, am I right? The only explanation is that when Rihanna speaks out the debated word, there is no negative sound to it. Apparently the negativity comes in when someone with a certain skincolor says it. Someone who might have the same innocent intention Rihanna does. So, it basically  has to do with the color of the sender’s skin, as far as Rihanna is concerned. But isn’t that racism? And, would Rihanna have taken her words back if Eva Hoeke turned out to be an Afro-european sister? It seems she looked Eva Hoeke up, primarily to check what the color of her skin was, in order to determine the degree of her anger.
Hypocrite
Besides racist, Rihanna’s indignation is utterly selective as well. Because apparently she fails to stand up for her morals, when there’s money to be made. Perhaps you are familiar with the story of Rihanna’s audition for Jay-Z, which landed her a contract with Def Jam Records. Jay-Z puts launches his music through this label himself, as do artists like Nas, Method Man and Red Man. These four are famous for their rap-skills but also for large-scale use of the N-word. In fact: they, and hundreds of other American artists, have made this word what it is today, in Europe: a hip catchphrase which is in no way associated with the deep seeded racial tensions that once covered the US. The European music consumer was overwhelmed for over ten years, with the self-invited amicably usage of the N-word. And, like I said, the word florishes on Rihanna’s albums as well. For instance, listen to the song called G4L, if you can stand to listen to the mic-distorted pulp long enough. You’ll find it safe to say that Rihanna is not too shy to have a jolly old ‘n***-bitch’ outburst eternalized on a CD. But when the editor of a magazine, who happens to have a different skincolor, repeats the words that she so firmly advocates in her music, Rihanna snaps.
Don’t get me wrong: I hate the debated word myself. But thats the reason why it’s such a pity that, of all people, Rihanna is the one coming forward in this debate. I can’t think of a worse embassador for strong Afro-american/european women. With her on stage lap-dances, her sexual outbursts, her love for ‘bad men’ and total lack of humility. The respected, truly strong African women of this world are not waiting for support from a petite hypocrite from Barbados. If Opray Winfrey was the one to give this Dutch magazine a piece of her mind,  I would have stood up, clapped my hands and whistled. But I refuse to grant the self-knowledge lacking Rihanna, who is now reaping exactly what she’s been sowing in the entertainment industry, any justiceship. Especially since a hardworking woman has lost her job over this issue, only because Rihanna could not see the stick in her own eye, while magnifying the splinter (which she planted herself!) in the eye of another.
Perhaps Eva Hoeke has collected some albums of the above Def Jam legends over the years. If so: she should demand her money back, for she has been misled! The artists apparently did not want her to love every word they sang to her, but were merely after her money. Sharing the amusing lingo is apparently reserved for real ‘n***’s’ only!
And yes Rihanna, Eva Hoeke speaks English. The English you and your friends at Def Jam have taught her to speak.
Chris D.

maandag 21 maart 2011

Open brief aan Gerd Leers

Geachte heer Leers

Ik wil een grondig beroep doen op uw geweten. U stelt dat u streng maar rechtvaardig bent. Hoe rechtvaardig is het om een kind, welk kind dan ook, naar Afghanistan te sturen. Afghanistan: waar niet alleen oorlog heerst, maar waar tevens alles dat goed is voor een kind ontbreekt.

U volgt de wet, u kent de wet, maar u kunt het beleid ook sturen. En u heeft de macht in uw handen om een leven te sturen met dat beleid. Aan u is de keuze: stuurt u het leven van Sahar en haar 300 lotgenoten regelrecht de hel in, of geeft u haar een kans op een beschaafd leven?

Ik heb begrip voor uw standpunt omtrent streng en rechtvaardig zijn. Ik zou alleen willen dat uw voorgangers er ook zo over dachten. Dan zouden deze kinderen nooit zoveel hoop hebben gekoesterd en dan zouden zij de Nederlandse cultuur niet zo intens hebben gekend zoals zij dit nu doen. Zij hebben mogen ruiken aan een systeem dat hen gelijk stelt aan een ander, enkel om teruggestuurd te worden naar een schurkenstaat waar zij een kind, en in het ongunstige geval van Sahar, een meisje zijn en daardoor plotseling geen gelijkwaardig mens meer zijn. Of Sahar in Afghanistan naar school zal kunnen is hoogst onzeker, dat weet u net zo goed als ik. Zij zal zelfs ten prooi kunnen vallen aan alle vormen van misbruik waar een land als Afghanistan in uitblinkt waaronder seksueel misbruik en verkapte slavernij.

En dan Nederland, met al haar verworvenheden, dat altijd een pionier is geweest die het buitenland liet zien waar de rede zich schuilhoudt. Een Gidsland, zo zag men Nederland jaren geleden en wij hebben dat nog steeds in ons: die vooruitziende blik en vooral het pragmatisme waarmee wij onze problemen kunnen oplossen.

Ik vraag u, heer Leers, om ook hier pragmatisch naar te kijken met de rede en de redelijkheid aan uw flanken. Ik kan niet anders dan verwachten dat u tot de conclusie komt dat het beter is dat de meesten van deze jonge mensen in dit land blijven. Het land waar zij een toekomst hebben en waar zij het beste tot hun recht komen. Dit is ook in het voordeel van Nederland.

Kijkt u naar het geval van Sahar. Zij is intelligent en vormt geen enkel gevaar voor dit land. Zij is juist een verrijking. Dit in tegenstelling tot de vele goudzoekers die ons land dagelijks betreden uit landen als Polen en Bulgarije. Zij komen uit landen waar geen oorlog woedt. Zij komen uit landen waar mensenrechten zijn. Maar toch komen zij hier en zij slagen zeker niet in grote getalen. En dan kijkt u nogmaals naar Sahar, en u hoort haar spreken in foutloos Nederlands. En u hoort dat zij in de hogere regionen op school functioneert. Kunt u dan, met die rede en redelijkheid, met dat pragmatische Nederlandse denken van weleer, nog oprecht achter een uitzetting staan?

Ik hoop dat u mijn betoog ter harte wilt nemen en uw Christelijk hart laat spreken.

Met vriendelijke groet,

CD

Laat uw mening horen aan de minister door het contactformulier van onderstaande link in te vullen. Vul in dat het om een klacht gaat en dat je deze wilt richten tot Gerd Leers, minister voor Immigratie en Asiel.

https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier